Περιφερειακό Ιατρείο Οινουσσών

Οινούσσες, Χίος
2271055300
2271055702