Επικοινωνία

Για την Ελλάδα

K & M ADVERTISING - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΤΙΔΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

3ης Σεπτεμβρίου 132, Αθήνα, 11251

(+30) 210 88 38 314/15/17

(+30) 210 88 38 316

k_m@otenet.gr

Για την Κύπρο

A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED

Νίκου Παττίχη 26, 3071, Λεμεσός

(+357) 96562826

a.sbiographycompany@gmail.com