Επικοινωνία

Για την Ελλάδα

K & M ADVERTISING - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΤΙΔΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

3ης Σεπτεμβρίου 132, Αθήνα, 11251

(+30) 210 88 38 314/15/17

(+30) 210 88 38 316

k_m@otenet.gr

Για την Κύπρο

A.S. BIOGRAPHY COMPANY LIMITED

Αρχ. Μακαρίου 205, Victory House, 3030, Λεμεσός

(+357) 25040163, (+357) 96562826

a.sbiographycompany@gmail.com