Επικοινωνία

K & M ADVERTISING - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΤΙΔΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

3ης Σεπτεμβρίου 132, Αθήνα, 11251

(+30) 210 88 38 314/15/17

(+30) 210 88 38 316

[email protected]