Κρατικός Αερολιμένας Ζακύνθου "Δ. Σολωμός"

Ταχυδρομική Θυρίδα 185, 29100, Ζάκυνθος
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 26950-29500
26950-48793