ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ      

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

22970 - 91215

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ               

ΣΚΑΛΑ

22970 - 91110