ΚΕΠ 0019 Δήμου Κω - Αντιμάχεια - Κω

Αντιμάχεια, 85302, Κως
2242360100
2242360119
2242360118
2242049264