ΚΕΠ 0007 Δ. Χερσονήσου - Ελευθερίας 21

Ελευθερίας 21, 70014, Χερσόνησος, Ηράκλειο
28970-28700
28970-28701