Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου

Πλωμάρι, Λέσβος
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22523-50000
22520-32151
22523-50065