Κέντρο Υγείας Πάτμου

Σκάλα, 85500, Πάτμος
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22473-60000
22470-31211
22470-32669
22470-31174