Κέντρο Υγείας Μοιρών

Καμαραικού Σπηλαίου & Γεννηματά, Μοίρες, Ηράκλειο
28920-23378
28920-23312
28920-23334
28923-40122