Κέντρο Υγείας Καστελλίου Πεδιάδας

70006, Καστέλλι Πεδιάδας, Ηράκλειο
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 28913-40000
28910-31803
28913-40019