Κέντρο Υγείας Κανδάνου

73004, Κάντανος, Χανιά
28230-22553
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 28223-40000
28230-22551
28230-22550

email: