Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου "Α. Παπανδρέου"

Γεωργίου Σεφέρη, 85100, Ρόδος
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22410-80000
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: 22410-80001
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 22410-80059
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: 22410-80059
22410-66410