Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Κω

Ιπποκράτους 34, 85300, Κως
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22420-22300
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: 22420-23092
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 22420-54306
22420-24037