Δημοτικός Αερολιμένας Λέρου (ΔΑΛΕ) "Παρθένι"

85400, Λέρος
22470-28275
22470-22275

email: