Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

Ο αρχαιολογικός χώρος είναι διαρκώς επισκέψιμος.

85100, Ρόδος
22413-65200
22410-21954