Ανάκτηση νέου συνθηματικού εισόδου

10 + 10 =
Πληκτρολογήστε το αποτέλεσμα της απλής μαθηματικής πράξης. Π.χ. για 1+3, γράψτε 4.