Υπολιμεναρχείο Σαμοθράκης

Καμαριώτισσα, Σαμοθράκη, Έβρος
25510-41305