Υπεραστικά Λεωφορεία Κύπρου

Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 33, Φρίξος, Τ.Θ. 40172, 6301, Λάρνακα, Κύπρος
+357 80007789
+357 24643493
+357 24643492