Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων

Θεραπευτηρίου 27, 73134, Χανιά
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 28210-30700
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: 28210-30802
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 28213-40500
28210-81311
28210-81613
28210-23542