ΤΑΞΙ Κω

Σταθμός Λιμανιού: 22420-22777
Σταθμός Λιμανιού: 22420-21666
Σταθμός Αεροδρομίου: 22420-2777
Σταθμός Αεροδρομίου: 22420-23333