Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη, 49100, Κέρκυρα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 26613-61100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 26610-45600
26610-86100
26610-42354