Περιφερειακό Νοσοκομείο Κυπερούντας

Κυπερούντα, Κύπορς
Τηλεφωνικό Κέντρο: +357 25806700
Πρώτες Βοήθειες: +357 25806744
+357 25532207