Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

Διοικητήριο, 29100, Ζάκυνθος
26953-60300
26953-60301
26950-26546