Οργανισμός Συγοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (οσελ)

Λεωφόρος Λυκαβητού 93, 2401, Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
+357 77777755
+357 22468088
+357 22322607