Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας

Σαλαμίνα, 18900, Αττική
Γραφείο Ραντεβού (08:00-13:00): 2104649424
Προϊσταμένη Εξωτερικών Ιατρείων: 2104649611
Εφημερείο: 2104649612