Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης

73200, Σούδα, Χανιά
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 28210-82543
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: 28210-85536
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΡΑΝΤΕΒΟΥ: 28210-82628
28210-89307
28210-82510