Λιμεναρχείο Χανίων

Ακτή Τομπάζη 21, 73132, Χανιά
Γραφείο Λιμενάρχη: 28210-98388
Πληροφορίες: 28210-98888