Λιμεναρχείο Χαλκίδας

Κότσου & Παίδων, 34100, Χαλκίδα, Εύβοια
22210-77333