Λιμεναρχείο Αγίου Ευστρατίου

81500, Άγιος Ευστράτιος
22540 93393