Κρατικός Αερολιμένας Σάμου "Αρίσταρχος"

Πυθαγόρειο, 83103, Σάμος
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22730-87800
22730-62391