Κρατικός Αερολιμένας Μήλου

Κρατικός Αερολιμένας Μήλου, 84800, Μήλος
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22870-28410
22870-31175