Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου "Ν. Καζαντζάκης"

71601, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2810-397800
Πληροφορίες: 2810-397129, 2810-397136
2810-221700