Κρατικός Αερολιμένας Ικαρίας

83300, Ικαρία
22750-32218
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22750-32216

email: