Κρατικό Αερολιμένας Μυκόνου

Ταχ. Θυρίδα 521, 84600, Μύκονος
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22890-79000
22890-27489