Κέντρο Υγείας Μαντουδίου

34004, Μαντούδι, Εύβοια
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22273-50004
22270-22940
22270-29010