Κέντρο Υγείας Κατασταρίου

29090, Καταστάρι
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 26953-60000
26950-85131
26950-85139