Κέντρο Υγείας Χάρακα

70100, Χάρακας, Ηράκλειο
28933-40034
28930-22545
28930-22211
28930-22587

email: