Κέντρο Υγείας Ανωγείων

74051, Ανώγεια, Ρέθυμνο
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 28340-31208
28340-31300