Κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας

70003, Αγία Βαρβάρα, Ηράκλειο
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 28943-40100
28940-22222
28940-22311
28940-22312
28940-22313