Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου "Αγ. Διονύσιος"

Γ. Μοθωναίου 2, 29100, Ζάκυνθος
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 26953-60500
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: 26953-60533
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 26953-60571
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: 26953-63571
26950-59100
26950-42520