Γενικό Νοσοκομείο Πάφου

Οδός Αχέπανς 8026 Πάφος, ή Τ.Θ.60003,Ταχ.Κωδ. 8100 Πάφος
Τηλεφωνικό Κέντρο: +357 26803100
Επείγοντα Περιστατικά: +357 26803145
+357 26306103