Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας - Λεμεσού 215, 2029, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλεφωνικό Κέντρο: 22603000
22603008