Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας

Πανδώρας, Λάρνακα, Κύπρος
+357 24800500
+357 24800323