Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λήμνου

Ηφαίστου, 81400, Μύρινα, Λήμνος
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22543-50400
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: 22543-50483
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 22543-50474
22543-50160