Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Καλύμνου

Νικ. Ζερβού 22, 85200, Κάλυμνος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: 2243-361905
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 2243-361923
22430-23025