Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Ικαρίας

Άγιος Κήρυκος, 83300, Ικαρία
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22753-50200
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: 22753-50211
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 22753-50211
22750-22477