Γενικό Νοσοκομείο Χίου "Σκυλίτσειο"

Έλενας Βενιζέλου 2, 82100, Χίος
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 2271-350100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: 2271-350110
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 2271-350201
2271-044311