Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Αγίου Ελευθερίου, 73300, Χανιά
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 28213-42000
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ: 28213-42240
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 28213-42540
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: 28213-42352
28210-22347
28210-71112