Εταιρεία Μεταφοράς Επιβατών Λεμεσού (ΕΜΕΛ)

Φειδίου 15, 3075, Τ.Θ. 70758, 3802, Λεμεσός, Κύπρος
+357 77778868
+357 25870160