Θαλάσσιες σπηλιές

Μαγευτικό τοπίο, προσβάσιμο από θαλάσσης.